jbov.jpg

Klant

Jeugdbescherming Overijssel

Omschrijving

Jeugdbescherming Overijssel is een professionele organisatie op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Zij draagt bij aan een veilige leefomgeving waarin kinderen de kans krijgen zichzelf te ontplooien. Een onderdeel van de communicatie is de website jbov.nl. De voormalige website was al een tijd online maar bleek ondertussen achterhaald op het gebied van gebruik en beheer. De website sloot niet meer aan bij de hedendaagse eisen en er was veel ruimte voor verbetering. Denk aan bruikbaarheid, webtoegankelijkheid, vindbaarheid in Google maar ook het beheer (CMS-systeem) kon een update gebruiken.

Wat we hebben gedaan

Op basis van het gebruikersgedrag van de oude website, hebben we de informatiebehoefte van de gebruikers in kaart gebracht. Aan de hand daarvan, hebben we de content van de website herzien en opnieuw ingedeeld waardoor de bruikbaarheid van de website sterk verbeterd is (UX design).
Op basis van de huisstijl van JbOV, hebben we een nieuw ontwerp voor de webite ontwikkeld waar de vernieuwde user interface leidend was voor de vormgeving. Het resultaat is een frisse, heldere, goed vindbare en toegankelijke website.

Onderdelen

Bezoekersonderszoek website, functioneel ontwerp/UX Design, webtoegankelijkheid, webdesign en -development in Joomla! Open Source CMS

 

Ga naar de website