21 ciz sfeer 

Klant

CIZ

Omschrijving

De website van CIZ ging al geruime tijd mee maar gaandeweg, en door vele inhoudelijke aanpassingen en toevoegingen, is deze er niet duidelijker op geworden waardoor het gebruik van de site en de dienstverlening niet meer optimaal was.
Dus: Hoe kunnen we de website en de digitale dienstverlening beter laten aansluiten op de nieuwe strategie en doelen van CIZ? Redenen genoeg om de informatiestructuur en de uitstraling van de site en met name de homepage en de navigatiestructuur te herzien en te verbeteren.

Wat we hebben gedaan

In nauwe samenwerking met CIZ onderzochten we de informatiebehoefte van de doelgroepen en bezoekers aan de hand van het surfgedrag op de huidige site en zoekopdrachten via Google. Op deze manier hebben we een top 10-lijst met meest bezochte items samengesteld. Hierop hebben we de navigatiestructuur op aangepast en de onderwerpen (CIZ-diensten) waar het meest behoefte aan is op de homepage ingedeeld als toptaken.
Daarnaast heeft CIZ een aantal online functies die prominenter op de website zijn gekomen omdat ze onderdeel uitmaken van de dienstverlening van CIZ: Wlz-webcheck en Wlz-aanvragen. Zo komt elke bezoeker binnen elke doelgroep snel bij de informatie die hij zoekt.

Het gebruik van de toptaken dwingt de homepage in een overzichtelijk en helder ontwerp. De bezoeker ziet in één oogopslag waar hij zijn informatie kan vinden. De website wordt idealiter ingedeeld in een aantal kolommen en overzichtelijke themablokken afhankelijk van het aantal toptaken. De blokken en hun thema's zijn herkenbaar door passend en herkenbaar beeldmateriaal. Dit zijn foto's en illustraties/iconen. De homepage biedt ook ruimte voor tijdelijke en flexibele blokken voor bijvoorbeeld projecten. Om te controleren of de nieuwe structuur voldoet aan de verwachtingen van de bezoeker, hebben we de website in aanbouw door een panel laten testen. Dit testpanel heeft aan de hand van scenario's en opdrachten informatie op de website moeten zoeken. Door dit in een vroeg stadium van de bouw (in het zogenaamde klikmodel) te doen, zijn verbeteringen en aanpassingen relatief eenvoudig door te voeren. Het ontwerp van de website sluit aan op de huisstijl van CIZ en aanvankelijk had elk menu-onderdeel in de oude website een eigen kleur om aan te geven waar de bezoeker zich op de website bevindt. Om het geheel rustiger en professioneler te houden en ook te voldoen aan voldoende kleurcontrast, hebben we het aantal kleuren teruggebracht tot drie (webtoegankelijke) hoofdkleuren. Deze toegankelijke webkleuren hebben we toegevoegd aan het kleurpalet van de huisstijl.

Onderdelen

Onderzoek gebruikersgedrag, gebruikerstest, functioneel ontwerp, UX design, illustraties, beeldredactie, webdesigen, webdevelopment Joomla! Open Source CMS, webtoegankelijkheid

 

 

www.ciz.nl